Informazioni sul catalogo

Descrizione

Aarsland Møbelfabrikk AS

har lange tradisjoner innen møbelproduksjon.

Bedriften ble grunnlagt av familien Aarsland i 1922 på Vigrestad, et lite tettsted midt på værharde og forblåste Jæren. Over 90 år senere, står Aarsland-gruppen fram som en av landets ledende produsenter til kontorer og andre offentlige miljøer - som barnehager, skoler, hoteller etc.

Aarsland Møbelfabrikk er en høyst moderne industribedrift med en maskinpark som gjør oss godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Tidsmessige produksjonslokaler på 20.000 kvm og et omfattende lagerhold gir oss økt konkurranseevne og hurtig tilgang til markedet

At bedriften har hatt en jevn og god utvikling skyldes ikke minst en kultur og filosofi som er bygget på jærske tradisjoner som nøyaktighet og hardt arbeid.

Et solid og økonomisk fundament har gitt bedriften mulighet til å skape trygge og gode arbeidsplasser - og fremstå som en sikker og pålitelig leverandør. Og vi tenker fremover. For å opprettholde vår posisjon som en av landets ledende møbelprodusenter bruker vi store ressurser på å planlegge bedriftens utvikling i årene som kommer.

Ambisjoner motiverer.